Top vTourMap 日本語 🝙  English Haldummulla fort 中文 🝙  Wikipedia හල්දුම්මුල්ල බලකොටුව
Search vTourMap

🏡 vTourMap Home > Sri Lanka [En] > Haldummulla fort
🇱🇰 Ruins of Haldummulla Fort, Haldummulla, Sri Lanka. | හල්දුම්මුල්ල බලකොටුවේ නටබුන් .
Fort of haldummulla (හල්දුම්මුල්ල බලකොටුව) part 1 .
Sri Lanka Fort | Haldummulla| හල්දුම්මුල්ල බලකොටුව|1818 තීරණාත්මක නිදහස් සටන සදහ බාවිතා කල බලකොටුවක් .
Fort of haldummulla (හල්දුම්මුල්ල බලකොටුව) part 2 .


Booking.com