Top vTourMap 日本語 🝙  English Chi Lin Nunnery 中文 志蓮淨苑 Wikipedia 志蓮淨苑
Search vTourMap

🏡 vTourMap Home > 香港 [日] > Chi Lin Nunnery
【香港好去處】南莲园池+志蓮淨苑+志蓮素齋【 Hong Kong travel】 Nan Lian Garden+ Chi Lin Nunnery 4K iphone 12 Pro Max 航拍 .
石屎城市中竟然有一座廟——志蓮淨苑|在香港散散步 walk in Hong Kong vlog|Chi Lin Nunnery .
4K鑽石山志蓮淨苑!! 平日人少少!! 感覺好似去左日本!! evening walk around Chi Lin Nunnery in Hong Kong!! 20/11/2020 .
志蓮淨苑 2023年8月26日下午 鑽石山仿唐代原木結構建築 多唔多人行? 建築物有唐朝風格? 感覺舒服? Chi Lin Nunnery Hong Kong Street View@步行街景 .
【水獺生活日常】在志蓮淨苑的一日⛩️香港隱世日系庭園🇭🇰🇯🇵|Chi Lin Nunnery|Diamond Hill #shorts .
【香港】Chi Lin Nunnery 緑化 - 志蓮淨苑, 南蓮園池 #hongkong #大雄殿 #shorts .
志蓮淨苑 - Chi Lin Nunnery .
《過堂開示》: 當念反觀【志蓮淨苑 定慈(宏勳)法師】Speech on Buddhism–Chi Lin Nunnery .
《觀世音菩薩》: 誓意弘深【志蓮淨苑 定慈(宏勳)法師】Speech on Buddhism–Bodhisattva by Chi Lin Nunnery .
《過堂開示》: 去除執著【志蓮淨苑 定慈(宏勳)法師】Speech on Buddhism–Chi Lin Nunnery .


Booking.com