Top vTourMap 日本語 🝙  English Shahid Rajaee Dam 中文 🝙  Wikipedia سد شهید رجایی
Search vTourMap

🏡 vTourMap Home > イラン [日] > Shahid Rajaee Dam
سد سلیمان تنگه یا شهید رجایی در مازندران، Iran, shahid rajaee dam, mazandaran .
Dam in Sari, Iran, سد شهید رجایی در ساری .
سد شهید رجایی | نگین فیروزه فام سلیمان تنگه ساری .
سرریز سد شهید رجایی ساری .
یکی از سدهای زیبا و دیدنی خاورمیانه سد شهید رجایی ساری یا سلیمان تنگه است که در ۴۵ کیلومتری .
سد شهید رجایی«سلیمان تنگه» #iran #dyke .
سد شهید رجایی ساری .
در مسیر سد شهید رجایی(سلیمان تنگه)ساری مازندران ایران .


Booking.com