Top vTourMap 日本語 🝙  English Masoyein Monastery 中文 🝙  wikipedia မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်

🏡 vTourMap Home > ミャンマー [日] > Masoyein Monastery
မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက် ရှင်ပြု ရဟန်းခံ နားသ အလှူတော်မင်္ဂလာ .
Chrome翻訳手順  💻 右Click  📶 右上「⋮」