Top vTourMap 日本語 🝙  English Nabratein synagogue 中文 🝙  wikipedia נבוריה

🏡 vTourMap Home > 以色列 [中] > Nabratein synagogue
יער ביריה מהמצודה אל נבוריה ומצוקי דלתון Biriya Navoraya Dalton .
22 באפריל 2021 / עין נבוריה / יער ביריה / סלמנדרה וטריטון הפסים /ein navoraya / .
בית הכנסת העתיק נבוריה ביער ביריה .
מעין זיתים בדרך נוף אל ביריה, עין גוזי, עין נבוריה, בית הכנסת העתיק בנבוריה ועין גבר. .
המלצת טיול: יו"ר קק"ל אפי שטנצלר מדבר על בית הכנסת העתיק נבוריה ביער ביריה .
הצטרפו אלינו לסיור בנבוריה ומצוקי דלתון .