Top vTourMap 日本語 🝙  English Batatotalena Cave 中文 🝙  wikipedia බටතොට ලෙන

🏡 vTourMap Home > 斯里蘭卡 [中] > Batatotalena Cave
Batatotalena Cave - Diva Guhawa - Rathnapura - Sri Lanka .
Diva Guhawa also know as Batatotalena Cave in Rathnapura .
Diva Guhawa or Batatotalena Cave | දිවා ගුහාව by Buddhist LK .
දිවා ගුහාව - Diwa Guhawa | Batatotalena Cave Sri Lanka .
Batatota Lena ( diwa guhawa ) 01kotasa බටතොට ලෙන නැත්නම් දිවා ගුහාව 01 කොටස ( batatota cave)kuruwita .
බටතොට ලෙන දිවා ගුහාව BatathotaLena Diwa Guhawa .
භගවා ලෙන / දිවා ගුහාව / බටතොට ලෙන / diwa guhawa/Batathota cave/ bhagawa lena - 01 කොටස / Section  .
භගවා ලෙන / දිවා ගුහාව / බටතොට ලෙන / diwa guhawa/Batathota cave/ bhagawa lena - 02 කොටස / Section  .
Diwa guhawa (batota Lena ) 02 kotasa දිවා ගුහාව (බටතොට ලෙන) 02 කොටස (batatota cave) kuruwita 🇱🇰 .
ඓතිහාසික දිවාගුහා පුදබිම පිලිබද ඔබ නොදත් අත්බූත දේ (බටතොට ලෙන) Divaguhawa (Batathota lena) .