Top vTourMap 日本語 🝙  English Karkheh Dam 中文 🝙  wikipedia سد کرخه

🏡 vTourMap Home > 伊朗 [中] > Karkheh Dam
The Karkheh Dam - سد کرخه - سربازی در نیروی هوایی .
Open the valve of Karkheh dam .
آژیر خطر سد کرخه به صدا در آمد-۱۹فروردین۹۸ .
تصویر هوایی سد کرخه که اکنون آب آن را باز کرده18فروردین .
وصعیت قرمز سد کرخه .
کلیپ جدید استاد رائفی‌ پور درباره سد کرخه .
هشدار در مورد تمام شدن آب سد کرخه .
🔺سد کرخه خشک شد! .
اگر سد کرخه بشکند چه اتفاقی برای خوزستان می‌افتد؟ .