Top vTourMap 日本語 🝙  English Pars Shiraz Stadium 中文 🝙  wikipedia ورزشگاه پارس

🏡 vTourMap Home > 伊朗 [中] > Pars Shiraz Stadium
خلاصه بازی قشقایی شیراز در مقابل هوادار تهران به میزبانی ورزشگاه پارس شیراز .
خلاصه دیدار فجر شهید سپاسی در مصاف با هوادار_تهران در ورزشگاه پارس شیراز .
فوتبال یک| خلاصه بازی فجرشهیدسپاسی وپارس جنوبی جم در ورزشگاه پارس شیراز |هفته پنجم لیگ۱ .
فوتبال یک|خلاصه بازی فجرشهیدسپاسی و قشقایی شیراز در ورزشگاه پارس شیراز|هفته هفتم لیگ یک .
خلاصه تقابل قشقایی شیراز با ملوان بندر انزلی در ورزشگاه پارس شیراز .
🎥هفته دوازدهم |خلاصه بازی قشقایی شیراز با شهرداری آستارا در ورزشگاه پارس شیراز | .
خلاصه دیدار قشقایی شیراز و مس کرمان در ورزشگاه پارس شیراز |صحبتهای سرمربیان پس از تساوی در هفته هشتم .
فوتبال یک| خلاصه بازی قشقایی شیراز و رایکا بابل در ورزشگاه پارس شیراز |هفته چهارم لیگ۱ .
فوتبال یک |خلاصه بازی فجر شهید سپاسی با استقلال خوزستان در ورزشگاه پارس شیراز در هفته سیزدهم .